Kategorie: Život na ZČU

0

Zavedli jsme studenty do virtuální reality

Ve středu, 24.ledna, se v prostorách ZČU uskutečnila exkurze, ve které jsme návštěvníky zavedli do virtuální reality. Akci jsme uspořádali jako součást předmětu Analýza textu a interpretace a pozvali jsme studenty 3.ročníků Humanistiky, Filosofie a Cizích jazyků pro komerční...

0

Na fildě se koštovalo pivo

Prostory Filosofické fakulty se ve středu, 16.listopadu, proměnily v pivní přehlídku. Při příležitosti Mezinárodního dne studenstva se zde konal již druhý ročník Akademického koštu piva. Během středečního podvečera ochutnávali studenti i akademici produkty menších pivovarů a společně vybírali...

0

Mezi generacemi

Ve středu, 16.11. od 17:00, se konal přednáškový cyklus ve Studijní vědecké knihovně v Plzni s názvem Mezigenerační vztahy v současné české rodině. Jednalo se o soubor tří přednášek věnovaných vždy jednomu z vybraných témat mezigenerační problematiky. 

0

Studentská konference se nesla v rodinném duchu

Na začátku října proběhla na akademické půdě studentská vědecká konference na téma Fenomén interdisciplinarity v současném vědeckém světě. Konferenci pořádaly studentky 2.ročníku magisterského oboru Teorie a filosofie komunikace. O této exkurzi do rozmanitého světa vědy pojednává následující článek.

0

Pravda a láska

Dne 11. dubna bylo možné ve Studijní a vědecké knihovně navštívit druhý interdisciplinární seminář s provokativním titulem Pravda a láska anebo pravda nebo láska. Přednášejícím byl doc. Zdeněk Pinc, který působí jako proděkan pro záležitosti studentů na Fakultě humanitních studií...

0

Má televize budoucnost?

O perspektivní budoucnosti televize se v pondělí 14.3. snažilo posluchače přesvědčit duo přednášejících Lukáš Hnilička a Jiří Voříšek ze společnosti Hybrid Company a.s. Přednáška Budoucnost televize je tady byla uskutečněna v SVK Plzeň v rámci cyklu přednášek Interdisciplinárního semináře, za který je...