Kategorie: Reportáže

0

Zimní škola kognitivní psychologie

Byla jednou jedna kognitivní škola – tedy vlastně již po deváté! Už proto se reporty z konferencí nedají psát jako pohádky, přestože se právě tato konference odehrávala na vskutku malebném místě Malé Skály na Turnovsku, v útulném hotelu poeticky...

0

Zavedli jsme studenty do virtuální reality

Ve středu, 24.ledna, se v prostorách ZČU uskutečnila exkurze, ve které jsme návštěvníky zavedli do virtuální reality. Akci jsme uspořádali jako součást předmětu Analýza textu a interpretace a pozvali jsme studenty 3.ročníků Humanistiky, Filosofie a Cizích jazyků pro komerční...

0

Jak se dělá sémiotika?

Již klasicky přivítala Studijní a vědecká knihovna ve středu, 23.11., další z přednášek podzimního cyklu. Tentokrát jsme měli příležitost vyslechnout dr. Martina Švantnera, který se snažil přiblížit Jak něco udělat se sémiotikou. To mě vedlo k zamyšlení nad sémiotikou jako...

0

Mezi generacemi

Ve středu, 16.11. od 17:00, se konal přednáškový cyklus ve Studijní vědecké knihovně v Plzni s názvem Mezigenerační vztahy v současné české rodině. Jednalo se o soubor tří přednášek věnovaných vždy jednomu z vybraných témat mezigenerační problematiky. 

0

Studentská konference se nesla v rodinném duchu

Na začátku října proběhla na akademické půdě studentská vědecká konference na téma Fenomén interdisciplinarity v současném vědeckém světě. Konferenci pořádaly studentky 2.ročníku magisterského oboru Teorie a filosofie komunikace. O této exkurzi do rozmanitého světa vědy pojednává následující článek.

0

Prof. Searle v Praze

Prof. John Searle opět navštívil Prahu. Dne 27. května 2016 poctil svou přítomností hlavní budovu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Přednáška s názvem „Institutions and Social Ontology“ byla příspěvkem vyplývajícím ze současných odborných aktivit Johna Searla, zaměřujících se zejména...