Trefně Ftipně Konkrétně Blog

0

Jak se dělá sémiotika?

Již klasicky přivítala Studijní a vědecká knihovna ve středu, 23.11., další z přednášek podzimního cyklu. Tentokrát jsme měli příležitost vyslechnout dr. Martina Švantnera, který se snažil přiblížit Jak něco udělat se sémiotikou. To mě vedlo k zamyšlení nad sémiotikou jako...

0

To počasí!

Počasí má zvláštní schopnost. Ať je jakékoli, vždy si na něj lze stěžovat.

0

Svoboda

Mé okno krásné jest, starší než já. V létě sem slunce jde, v zimě zas mráz mě přepadá. Kraje má hnědavé, oprýskané trochu. Zkoumaly je zde již stovky hochů. Hledím-li skrz, vždy svírám kříž, nedá se...

0

Na fildě se koštovalo pivo

Prostory Filosofické fakulty se ve středu, 16.listopadu, proměnily v pivní přehlídku. Při příležitosti Mezinárodního dne studenstva se zde konal již druhý ročník Akademického koštu piva. Během středečního podvečera ochutnávali studenti i akademici produkty menších pivovarů a společně vybírali...

0

Mezi generacemi

Ve středu, 16.11. od 17:00, se konal přednáškový cyklus ve Studijní vědecké knihovně v Plzni s názvem Mezigenerační vztahy v současné české rodině. Jednalo se o soubor tří přednášek věnovaných vždy jednomu z vybraných témat mezigenerační problematiky. 

0

Studentská konference se nesla v rodinném duchu

Na začátku října proběhla na akademické půdě studentská vědecká konference na téma Fenomén interdisciplinarity v současném vědeckém světě. Konferenci pořádaly studentky 2.ročníku magisterského oboru Teorie a filosofie komunikace. O této exkurzi do rozmanitého světa vědy pojednává následující článek.