Zavedli jsme studenty do virtuální reality


Ve středu, 24.ledna, se v prostorách ZČU uskutečnila exkurze, ve které jsme návštěvníky zavedli do virtuální reality. Akci jsme uspořádali jako součást předmětu Analýza textu a interpretace a pozvali jsme studenty 3.ročníků Humanistiky, Filosofie a Cizích jazyků pro komerční praxi, abychom je blíže seznámili s fenoménem současné doby, jímž jsou nové technologie, které zprostředkovávají virtuální realitu. A protože právě taková témata jsou jednou z oblastí, kterou se v rámci studia Teorie a filosofie komunikace zabýváme, představili jsme studentům i náš obor jako styčný bod humanitních a přírodních věd.

účastníci_přednáška

Interdisciplinární zaměření oboru TFK nabízí možnost uplatnění v různých oblastech od filosofie, jazykovědy, přes ostatní kognitivní vědy až po samotnou oblast nových technologií, které v současné době zprostředkovávají mimo jiné čím dál větší spektrum virtuálních zážitků. TFK zároveň propojuje teorii s praxí, studenti mají možnost praktického vyžití a kreativního rozkvětu například prostřednictvím zajímavých volitelných předmětů, moderováním univerzitního rádia Wéčko, přispíváním na tento studentský web nebo oním zkoumáním nových technologií, které se stávají běžnou součástí našich životů.

Po úvodním představení našeho oboru byla účastníkům přednesena historie Head mounted display zařízení, které byly hlavním tématem exkurze. Od úplného počátku, jímž byl roku 1838 Wheatstonův stereoskop, se přes další typy stereoskopů postupně vyvinul ViewMaster, který mnozí pamatují ze svého dětství. Za první prototyp přístroje pro virtuální realitu je považován přístroj s názvem Damoklův meč z roku 1965. V 90.letech se dostáváme ke značně propracovanějším přístrojům, které vedou až k nejmodernějším typům zařízení, jakými jsou Oculus Rift nebo HTC Vive, jež měli studenti možnost po teoretickém úvodu sami vyzkoušet. Po přednášce napříč historií následovala ještě přednáška technická, kterou vedl Ing. Polcar, jemuž také děkujeme za poskytnutí nejen cenných informací, ale především samotného přístroje Oculus Rift.

Zájemci si mohli vyzkoušet zařízení jednak ve formě augmentované (rozšířené) reality, kdy jsou do reálného obrazu implementovány jen některé prvky virtuálna, takovým zařízením byly například chytré brýle Vuzix. A jednak zařízení, která celou virtuální scénu generují. Takovými přístroji byl například Oculus Rift a HTC Vive.

zkouška HTC Vive

A právě zkouška těchto dvou zařízení byla hlavní náplní exkurze. Účastníci si prostřednictvím přístroje Oculus Rift zkusili různé pouťové atrakce, při kterých se někteří potýkali s tzv. cyber sickness. Poté se prostřednictvím HTC Vive ponořili do mořských světů nebo se ocitli v prostředí Hvězdných válek či si zabojovali se zombie. Tato zařízení pro virtuální realitu doslova pohlcují do jiného světa. Pro všechny se tak virtuální realita stala nezapomenutelným zážitkem.

cave

Kromě těchto přístrojů si zájemci mohli vyzkoušet také Google Cardboard a projít se v pomyslné jeskyni či proletět sluneční soustavou. Exkurze byla doplněna také o návštěvu laboratoře nazývané Cave s názornou ukázkou využití nových technologií pro konstruktérské nebo terapeutické účely. Virtuální realita tak byla během exkurze představena nejen jako nástroj pro zábavu a hraní her, ale také jako nový pomocník ve vzdělávání nebo zdravotnictví.

Více o exkurzi můžete sledovat v reportáži na Plzen.tv:


Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *